bestuur

Voorzitter
Alex van der Wal
[email protected]
Tel. 06 – 212 84 356

Secretaris
Catharina van den Berg
[email protected]
Tel. 06 – 254 65 994

Penningmeester
Lucie Schuiling
[email protected]
Tel. 06 – 209 79 143

Ledenadministratie
Annie Zijlstra
[email protected]
Tel. 06 – 305 61 464

Coördinator onderhoud
Catharinus Feenstra
[email protected]
Tel. 06 – 21973006