Een stukje geschiedenis

Historie van de vereniging: Op 12 mei 1975 werden aan de Kerklaan in Sint Nicolaasga twee kunststof tennisbanen geopend. Hiermee was het bestaan van De Greensetters een feit.

 
Later, begin jaren 80, werd achter het complex de sporthal gebouwd waardoor er een geheel van sportaccommodaties ontstond. De buurt Fugeldobbe moest nog geboren worden. De banen kenden in die tijd geen verlichting. Pas in 1979/1980 werden er lichtmasten geplaatst en leek er sprake van een tenniscomplex met mogelijkheden. Temeer daar in 1981 een caravan/keet omgebouwd werd tot clubhuis met faciliteiten. 

In 1990 werden de 15 jaar oude banen vervangen door het prachtige oranje gravel. Hiermee kreeg de vereniging echt de allure van een serieus te nemen tennisvereniging. 

 Inmiddels werden in de nabije omgeving rond het complex huizen gebouwd. Sint Nicolaasga groeide en de tennisvereniging groeide mee door de aanleg van twee extra banen en een professioneel clubgebouw. Dit werd in april 2002 geopend.

 

De aanvraag voor de verlichting van de extra banen leidde tot een juridische strijd tussen een aantal buren en de gemeente over nut en noodzaak en de te verwachten overlast van de verlichting. Nadat de gemeente (de raad) akkoord ging met de verlichting, kwam de aap uit de mouw. De uitbreiding met twee banen was in 1994 formeel niet goed geregeld en tevens bleek dat de gemeente ook de reeds bestaande verlichting uit 1980 destijds illegaal te hebben geplaatst. Uiteindelijk heeft dit geleid tot de aanleg van het complex aan de Noed 2A. Ook dit ging niet zonder slag of stoot maar na 7 jaren van juridische procedures (tot aan de Raad van State) werd uiteindelijk het sein groen gegeven.

 

Nu ligt er een prachtig complex dat gekenmerkt is door strijd, geduld, de lange adem, samenwerking, procedures, inzet van vrijwilligers, bestuurskracht en officiële instanties. Specifieke trots heerst bij het bestuur van De Greensetters over de groep vrijwilligers die met de bouw en specifieke vormgeving van het clubhuis het complex cachet heeft gegeven. Met vier gravelbanen, één smashcourt (winterharde) baan, een oefenkooi en het clubgebouw is een stevige basis gelegd voor de toekomst. 
De tennisvereniging deelt deze prachtige locatie aan de Noed in Sint Nicolaasga samen met schaatsclub STD en IJslcub Donia onder de naam It Skarlân. Naast de tennisbanen is er dus ook een skeeler-/ijsbaan te vinden.

De Greensetters profileert zich met name als een recreatieve vereniging voor de regio Sint Nicolaasga en omstreken. Ze wil zich echter in de toekomst vooral gaan richten op het aantrekken en behouden van jeugdspelers en kan zich, door de hoge spelcapaciteit, ook meer richten op deelname aan de verschillende competities.

De vereniging is laagdrempelig en stelt zich als doel tennis voor iedereen toegankelijk te maken en te houden. Zo hebben wij voor jeugdleden aangepaste contributies.

Daarnaast organiseren we regelmatig toernooien, kan er tennistraining gevolgd worden en kennen we zogenaamde toss-avonden (op maandag- en woensdagavond), waarop leden met en tegen elkaar spelen op basis van het lot. Alle leden kunnen natuurlijk ook vrij tennissen op het moment dat het hen schikt en krijgen de beschikking over een sleutel van het complex. Er zijn nauwelijks wachttijden (zie baanreglement).

Mensen die het leuk lijkt om tennis eens te proberen kunnen via één van de bestuursleden regelen dat ze een keer gebruik kunnen maken van het complex. Contactgegevens van de bestuursleden zijn te vinden onder "Bestuur".